КОНСУЛТИРАНЕ

Искате да реализирате проект свързан с аквакултурите?!!
Нашите специалисти ще ви помогнат да получите необходимата информация и напътствия, как да получите финансиране по ЕФ.